Konfirmasjon


Mange møter kyrkja gjennom små og store hendelsar i livet. Her har vi samla informasjon om konfirmasjon. Vi kan også bli kontakta på telefon dersom det er spørsmål. 

Velg tema gjennom linkane under, så de til rett side for informasjonen.