Kjenn deg selv


Kjenn deg selv

ENNEAGRAMMET I RELASJONER

18.02 kl. 18.00-21.00 og 19.02 kl. 10-16.00 i Tau kyrkje.

 

KURS I ENNEAGRAMMET

Enneagrammet er et redskap som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og andre.

Dette gir positive ringvirkninger til relasjonene inn i parforhold, i familien, og i forholdet til venner og kollegaer.

Pris: kr 500,-.    For par kr 900,-     Påmelding HER    innen mandag 14.februar

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har røtter enda lengre tilbake og brukes i mange sammenhenger.

KURSLEDER er Nina Sjøvoll

Nina Sjøvoll har de senere år holdt flere Enneagramkurs og retreater, på Utstein Pilgrimsgaard, Modum Bad og Sandom retreatsenter. Hun jobber til daglig som veileder og formidler av Enneagrammet. Hun veileder enkeltmennesker, team, par og ledere. Veiledning av enkeltmennesker er både knyttet til personlig utvikling og åndelig vekst. Hun har i mange år jobbet som leder og har Hovedfag i helsefag og videreutdanning innen psykisk helsearbeid. For mer info se www.ninasjøvoll.no

 

 

Tilbake