8 år -Hausthelg for barn på 2.trinn


Brosjyren


Påmelding

Me skal væra ute i Guds skaparverk, og gjennom bibelforteljingar, leik og aktivitetar ha fokus på alt det gode som Gud gir oss, og takka for det. Me skal og tenna bål og eta i lag.

Lørdag 

11.30  Oppmøte

15.30  Heim

Sundag 

10.45  Oppmøte i kyrkja

11.00  Delta på gudstenesta                 

Etterpå er det kyrkjekaffi ute dersom det er fint ver

Me skal pynta til gudstenesta med frukt og grønnsaker og gå inn i prosesjon.

Ta gjerne med ei korg med noko frå hagen, viss du har.

Du kan ta det med heim igjen etter gudstenesta.

Husk gode klær og fottøy til å vere ute i, sitteunderlag og vannflaske i sekken.

Opplegget er gratis.

 

 

    


  

Tilbake