4 år- Kyrkjebok, fest og gudsteneste


Alle 4-åringer blir invitert til å

få boka «Fest på slottet» i Strand kyrkje

i gudstenesta søndag 31. oktober kl. 11.00.

 

Barna og føresette er også invitert til

4-årsFEST onsdag 27. oktober kl. 17.00-18.00.

 

Fest i kyrkja onsdag 27. oktober kl 17.00 - 18.00 i Tau kyrkje for 4-åring med foresatte.

Familiegudsteneste søndag 31.oktober  kl. 11.00 med utdeling av boka "Fest på slottet"

Dei som ikkje kan koma på onsdagen, kan koma til gudstenesta ca. 10.45 så barna kan registrerast og få namnet sitt i boka.

Etter gudstenesta er det kyrkjekaffi på kykjetotget med kaker, saft og kaffi.

På Festen for 4-åringane skal dei bli betre kjent i kyrkjerommet, høyra ei bibelfortelling og få syngja saman. Me avsluttar samlinga med mat.

På grunn av maten, treng me påmelding til festen, innan 25. oktober.

Barn som er medlem i kyrkja vil få invitasjon i posten, men alle er velkomne til å delta

 

PÅMELDING TIL FEST I KYRKJA  HER

På gudstenesta kan de møte opp utan påmelding, men kom i god tid for registrering.

 

 

 

Tilbake