5 år sangsamling


Sangsamling for 5-åringar og føresette  på Tau bedehus 22 januar 2020 kl 16.30-17.50.

Sangsamling for 5-åringar og føresette  på Tau bedehus onsdag 22 januar 2020 kl 16.30-17.50.

Frå kl.17 er me med på barnekoret Tryfena si øving.

Velkommen!

Tilbake