Årsmelding 2022


Årsmelding og handlingsplan for 2022

Her er årsmeldinga for Strand kyrkjelyd.

I den finn du omtale av aktuelle saker frå 2022 og arbeidet i kyrkjelyden, samt litt statistikk og rekneskap.

Det blir årsmøtesaker på Medarbeiderfesten torsdag 23. mars

Her er Driftsplan 2022 for Strand kyrkjelyd med handlingsplan.

Tilbake