Ingen fysiske gudstenester 10. og 17.januar
Ingen fysiske gudstenester 10. og 17.januar
Ingen fysiske gudstenester 10. og 17.januar

Påmelding/plassreservasjon til gudstenester

På grunn av smittevernrestriksjonar kan det nå vera maks 50 deltakarar på arrangement i kyrkjene.

Me ynskjer at alle desse plassene skal bli tatt i bruk og ikkje slik at folk held seg heime for å sleppa andre til.

Det vil nå framover vera mulig å reservera plass på førehand til gudstenestene. Plassreservasjon er åpen fram til kl.13 fredagen før.

Det vil òg gjera det enklare ved frammøte i kyrkje, då namn og tlf.nr allerede er registrert. Men det er likevel viktig å sei ifrå bak ved registreringa at ein er komen.

Møt opp seinast 10 min før gudstenesta startar.

Påmelding/reservasjon av plass skjer ved å gå inn på linken nedanfor eller ved å ringa til Strand kyrkjekontor, tlf 51741130.

Første mann til mølla gjeld.

1 påmeldt pr skjema. Ved påmelding av fleire må ein fullføre påmeldinga og så gå inn igjen på ny og registrere neste.

Er det ledige plasser,  så er det mulig å møte opp utan reservert plass.

 

    

Tau         

   Det blir ikkje gudsteneste 10. og 17.januar pga smittevernrestrisjonar                

 

    

 

             

 Jørpeland                                        

Det blir ikkje gudsteneste 10. og 17.januar pga smittevernrestrisjonar

                  

 Dei fleste gudstenestene blir streama på facebook  Jørpeland-menighet