9 år - Tårnagenthelg
9 år - Tårnagenthelg

Lørdag 21.04 og søndag 22.04. 2018 blir alle på 3. trinn invitert til å være Tårnagent i Strand Kyrkje.

Strand menighet inviterer 21-22..april alle på 3. trinn til å være Tårnagenter i

kirken. Barna skal utforske kirken, bibelen, tårnet og klokkene. Agentene vil i

løpet av disse dagene måtte løse oppdrag og mysterier, de vil få en egen

agentkode. På søndag vil alle som kommer til kirken får vite hva agentene har

funnet ut.

 

Alle agentene bor hjemme, men vil være sammen både lørdag og søndag.

Agentene møtes i kirken lørdag 1.april kl 16:00. Vi holder på til kl 20:00.

Søndag treffes vi igjen kl 10:50 og holder på til kirkekaffen er ferdig ca kl 13:00.

Du/dere, eventuelle søsken, faddere og venner inviteres til gudstjenesten som

selvfølgelig er en Tårnagentgudstjeneste.

Påmelding til tårnagenthelg HER