7 år - Dåpsskule for 1.trinn
7 år - Dåpsskule for 1.trinn

Hausten 2018 blir barna som går i 1.og 2.trinn på Fiskå invitert til dåpsskule på Fiskå bedehus.

Dåpsskulen på Tau er på Tau bedehus februar-april.
 

Dåpsskule på Tau .

Invitasjon blir sendt i posten til alle medlemmer i kyrkja/der ein av foreldra er medlem. 
Alle på trinnet er velkomne til å delta.

Samlingane er rett etter skuletid og går over 6 veker. På dåpsskulen har me mat, me høyrer bibelfortelling og lærer om Gud, me leikar, syng og lagar ting. Me deltar på ei gudsteneste i Strand kyrkje.
Barna blir henta på skulen og dei som skal på SFO blir fylgd dit etterpå. 26 barn deltok i 2018.