KLUBB & KRIK
KLUBB & KRIK

Velkommen til alle ungdommer fra 7. klasse og oppover!

Dette er et tilbud for ungdommer fra 8. klasse og oppover.. 

Det er samlinger fire fredager på Tau Aktivitetshus fra kl. 19.00 – 22.00.

Her kan du være med på: Idrett, bordtennis, ulike brettspill, X-box m.m. 
Det er salg av mat, andakt eller tema og Quiz. 

Medlemmer får gratis mat! Medlemskap er kr. 60,-. 

Kontaktperson: Anita Grødem, 

anitagrdem@gmail.com Tlf. 41 51 49 31